top of page
Statistics 

Statistics gir deg full kontroll. Basert på rolle og ansvarsområde får du ditt eget dashboard med alle relevante nøkkeltall du trenger for å forstå hvordan bedriften presterer i forhold til de økonomiske målene selskapet har satt.  

 

Her er en noen eksempler på dataene du får i dashboardet ditt: 

 

  • Dekningsbidrag på alle prosjekter 

  • Selskapsoversikt med omsetning og dekningsbidrag. Total, avdeling og individnivå. 

  • Hva er fakturert ut pr i dag på omsetning og dekningsbidrag. 

  • Faktisk måloppnåelse på omsetning og dekningsbidrag mot budsjettert. Enkelt å se totalt på selskap, avdeling og individnivå. 

  • Endringslogg på dekningsbidrag, på selskap, avdeling og individnivå. 

  • Topp 10 kunder med omsetning og dekningsbidrag 

  • Topp 10 ansatte med omsetning og dekningsbidrag 

  • Topp 10 produkter med omsetning og dekningsbidrag 

  • Avdelingsoversikt med omsetning og dekningsbidrag. Total og individnivå. 

  • Salgsforecast inkludert eller ekskludert alle potensiell salg.  

 

All data oppdateres i sanntid, slik at du kan følge med på utviklingen time for time, dag for dag, uke for uke. Ønsker du mer detaljert informasjon kan du enkelt klikke deg videre fra dashboardet og inn i de enkelte prosjektene.  

 

Har dere et konsern kan HQ Live levere samme oversikt på dashboardet, men da også på en konsernoppstilling.  

5S4A6516.jpg
Statistcs
MicrosoftTeams-image (11).png
Prosjekter og tilbud

Du kan enkelt lage prosjekter på kundene. Her defineres rollene i prosjektet og hvilket ansvar den enkelte personen skal ha.  

Når prosjektet er etablert lager du budsjetter som danner grunnlaget for tilbudet til kunden. Budsjettmodulen vår er designet slik at du enkelt kan velge definerte produkter, eller du kan opprette nye varelinjer som du ønsker. Siden vi er opptatt av at din bedrift skal bli mer lønnsom og ha kontroll på dekningsbidraget har vi designet det slik at hver varelinje automatisk regner ut dine marginer.  

Det sikrer at dere budsjetterer riktig, noe som igjen er avgjørende for økt lønnsomhet. Tilbudene kan enkelt sendes til kunde gjennom systemet eller på mail.   

Prosjekt
Salgsforecast 

En avgjørende faktor for å drive god business er å ha kontroll på hva som kommer av inntekter fremover i tid. Da har man forutsigbarhet og kan ta bedre avgjørelser tidlig. Det driver resultatet i riktig retning. I HQ Live bygges salgspipen basert på alle tilbudene som produseres i prosjektmodulen. Søylene du ser i Statistics gir deg en oversikt over det totale volumet av omsetning og dekningsbidrag. Slik kan du ha kontroll over hva dere kan forvente dere av inntekter og dekningsbidrag for selskapet.    

HQ_homeoffice_01.jpg
Salgsforecast
5S4A6616.jpg
Fakturering

God likviditet er viktig, så vi har gjort det enkelt å fakturere fra HQ Live direkte. HQ Live støtter integrasjon av Norges største og mest brukte regnskapsprogrammer som Tripletex, Fiken og 24sevenoffice.  

 

Delfakturaer, faste fakturaer som retainere og forhåndsfakturering er enkelt å administrere.  

Fakturering
Kundeoversikt

I Contacts modulen oppretter du nye kunder og kontakter. Denne dataen finner du igjen når du skal lage et prosjekt. Du kan enkelt knytte en kundeeier til kunden, slik at du vet hvem som er ansvarlig for kunden.  

MicrosoftTeams-image (9).png
Kundeoversikt
5S4A6538.jpg
Organisering

Tydelighet i prosjektene om hvem som er ansvarlig for hva er avgjørende for et godt økonomisk resultat. I team modulen organiserer man rollene i teamet eller avdelingen. Deretter tildeles det roller og ansvar i prosjektene slik at prosjektøkonomien tilfaller de personene som har bidratt i prosjektet. 

Målene i HQ Live settes på både omsetningstall og dekningsbidrag. Måloppnåelse vil man kunne sekundere på både tall og prosenter.   

Organisering
Rapporter 

I HQ Live er det mange muligheter for å få oversikt over data og eksportere rapporter til Excel. I rapportene kan du søke og begrense med filter slik at du får se de dataene du har behov for. 

5S4A6551.jpg
Intergrasjoner
5S4A6516_edited.jpg
Konsern

Det å drive et konsern med mange ansatte og flere selskaper kan være en utfordring. Det er mange bevegelige deler og mye å holde oversikten over. HQ Live er designet med muligheten for å holde orden på konsernstrukturen der du enkelt kan få alle nøkkeltall pr selskap i konsernet eller akkumulert hele konsernet sammen. Ikke bare gir det deg førstehåndskunnskap på hvordan alle presterer i konsernet, det bryter også ned siloene, slik at man kan samarbeide bedre der det er ønskelig.  

Konsern

Lurer du på hvordan det fungerer?

Ta kontakt på skjemaet nedenfor

Book en demo

Takk for at du sendte inn!

bottom of page